Sobota, 18.8.2018, dnes oslavuje Elena, Helena, zajtra má meniny Lýdia

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou vykonáva zdravotný dohľad (odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci).

Podľa novely zákona č. 355/2007 Z.z. je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre tých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do  kategórie  3 alebo 4 (rizikové práce)alebo prácu, u ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov (napr. podľa Zákonníka práce - práca v noci, podľa všeobecne  záväzných právnych predpisov - práca vodičov z povolania, železničiarov, súkromnej bezpečnostnej služby, práca so zobrazovacími jednotkami, práca s bremenami, práca vo výškach a pod.). Rovnako aj fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva  iné fyzické osoby (SZČO), ak vykonáva rizikovú prácu alebo prácu, u ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov, sa  musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok je  v kategórii 3    1 krát za dva roky a v  kategórii 4 je  to 1 krát  ročne.

V našej ambulancii zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou prehliadky :

V priestoroch našej ambulancie vykonávame prehliadky pre Pracovnú zdravotnú službu s.r.o., Staničná 9, Poprad.

Využite možnosť objednať sa na prehliadku online!